vmgroep.com: tis32dream
Welkom
Foto van de week
Familie Links
Excitement
De Familie
Gastenboek

 

 

Spin-OZA21 B.V.

verleent management services:
 

  • als family officer, adviseur, zaakvoerder of statutair directeur voor cliënten in de private (wealth) sector

  • als toezichthouder danwel bestuurder voor cliënten in de private equity en pensioen sectoren

    voorts: ontwikkeling, beheer, koop, verkoop, exploitatie, bemiddeling, handel in, opslag en distributie van zaken en vermogensrechten, verlenen van facility services, handel in en produktie van kunst, design, fotografie en modelbouw 

 

 

 

 

 Maas Accountants

 

 

 

Contact

 De Hooge Krocht 15

Address:               Spinozaweg 21A
                              2202 AV Noordwijk
                              The Netherlands
Phone:                  +31 71 36 13318
KvK register:        28047243
BTW nummer:      NL008469325B01

e-mail:                  
info@vmgroep.com 

 

Spin-OZA21 BV heeft een ruime ervaring op het gebied van audit en consultancy met name in de financiële sector en bij het (internationale) bedrijfsleven. Tot medio 2004 was de vennootschap, toen nog onder een andere naam, aangesloten bij PricewaterhouseCoopers.
De directeur van de vennootschap, Piet van Meurs RA, was vanaf 1992 tot medio 2004 voorzitter van de sectorgroep pensioenfondsen van PwC in Nederland. Onder zijn leiding verkreeg PwC in 2001 en 2002 de in 2001 door IPE gelanceerde award voor European pension fund accountant of the year. Nadat PwC in 2003 besloot, na wederom genomineerd te zijn, geen inzending te doen, werd de award voor pension fund accountant in dat jaar niet toegedeeld.
Als beroepsbeoefenaar was Piet audit/engagementpartner van een reeks pensioenfondsen waarvan een deel tot de grootste van Nederland behoort. Daarnaast was hij de accountant van een aantal bedrijven in andere sectoren waaronder de verzekeringsbranche en internationale handel.
Nadat Piet medio 2004 gebruik maakte van de (toen nog bestaande) early-retirement-regeling van PwC werd hij commissaris van SPF Beheer, de uitvoeringsorganisatie van de pensioenfondsen SPF (Spoorweg) en SPOV (Openbaar vervoer). Einde 2012 liep de 2de termijn van het commissariaat af. Piet was toen statutair niet meer herbenoembaar.
In 2006 werd de vennootschap (met Piet als uitvoerder) gevraagd door een familie woonachtig in het zuiden van Nederland en in België, om een family office* op te zetten en daaraan leiding te geven. Hierbij geeft de vennootschap niet alleen leiding aan het family office, waarbij zij onder meer de werkzaamheden van de externe adviseurs coördineert, maar is ook adviseur van het management van aan de familie gelieerde ondernemingen. Inmiddels, omdat het family office met de medewerkers die vast in dienst zijn, goed draait en mede als gevolg van de in 2007 ingezette economische crisis, zijn er weliswaar nog steeds contacten met de familie en het family office, maar zijn de werkzaamheden van Spin-OZA21 BV in de loop van 2011 tot nihil afgenomen.
De vennootschap (met Piet als uitvoerder) was daarnaast vanaf begin 2008 tot 2013 adviseur (Raad van Advies) van een tweede familie eveneens deel uitmakend van de private wealth sector. Bij een herstructurering van bestuur en toezicht is de functie (Raad van Advies) vervallen.

De overige functies van Piet (al dan niet via Spin-OZA21 BV):
  • non executive lid (voorzitter) van de one tier board van private equity investeerder Annona Sustainable Investments B.V. (1-12-2012 tot 1-12-2016). De aandeelhouders van dit fonds zijn SPF, SPOV, Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (alle 3 pensioenfondsen) en Koninklijk Instituut voor de Tropen.
  • persoonlijk adviseur van de partners van Maas Accountants, Leidschendam (2012)
  • lid van de Commissie Intern Toezicht van Stichting Pensioenfonds Hoogovens (1-12-2012 tot 1-7-2016, één jaar langer dan oorspronkelijk benoemd); voorzitter periode 2014-2015
  • lid (penningmeester) van het bestuur van Stichting Vrienden Museum Noordwijk (2007 tot 1 maart 2015)
 
*familie vennootschap; buiten Spin-OZA21 als manager, heeft die vennootschap inmiddels ook 5 medewerkers in vast dienstverband

 

 

 

Alle betrokken partijen, of de rechthebbende, behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VMGroep partijen of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VMGroep partijen is het niet toegestaan links naar sites van VMGroep weer te geven.

 ©2003-2015

vmgroep.com  | info@vmgroep.com

to Top of Page